Veelgestelde vragen

Waarom doen jullie dit?
We doen dit omdat we zien dat nieuwe/toekomstige generaties steeds minder in aanraking komen met kunst, cultuur en sport. Wij geloven in het belang van cultuur en dragen via kaartjes.nl een steentje bij aan het behoud en de groei van cultuurbeleving bij de huidige jeugd. 

Wat is kaartjes.nl?
Kaartjes.nl is een platform voor kinderen, ouders & verzorgers waarbij kaartjes voor dagrecreatie en activiteiten gekocht kunnen worden, al dan niet in combinatie met een arrangement.

Welke activiteiten worden er aangeboden op kaartjes.nl?
Wij streven naar een gebalanceerd en divers aanbod van cultuur, vermaak, ontspanning en sportieve activiteiten. In de breedste zin is dit van musea tot theater en van attractiepark tot klimpark.

Welke kosten zijn er voor de school?
Voor de deelnemende scholen en/of onderwijsinstellingen zijn er geen kosten.

Wat is jullie verdienmodel?
Wij doen dit uit liefde voor de cultuur en de groei van onze kinderen, maar van alleen liefde kunnen wij helaas niet leven. Het geld dat nodig is voor de uitvoering verkrijgen wij rechtstreeks uit de kaartverkoop.

Wie kan en mag gebruik maken van ons kaartjes.nl platform?
Iedereen, maar dan ook echt iedereen. Zo kunnen mensen die jouw onderwijsinstelling een warm hart toedragen een leuke activiteit boeken via jullie unieke webpagina. 

Hoeveel korting ontvangt een deelnemer op de gekochte entreebewijzen?
De acties op ons platform zijn niet eenduidig. Wel is het altijd een leuke deal en in de regel goedkoper dan de tarieven aan de kassa van de activiteit. In de basis is het niet zozeer onze doelstelling om te stunten met acties, maar ligt de focus meer op kwalitatieve activiteiten en balans te houden voor de activiteit, de school en kaartjes.nl.

Welke inspanningen worden er van onze school verwacht?
Wij vragen aan de deelnemende scholen (minimaal) een keer per kwartaal een post te plaatsen op jullie communicatiekanalen, zoals Parro of Schoudercom. Wij leveren deze content aan waarna uiteraard alle vrijheid geboden wordt om deze naar eigen inzicht aan te passen.

Is het mogelijk om activiteiten te (laten) organiseren voor (een deel) van mijn basisschool?
Dit behoort zeker tot de mogelijkheden. Hier zullen we later meer over duidelijk maken.

Kan ik sturen in de activiteiten die worden aangeboden?
In principe bepaalt kaartjes.nl het beschikbare aanbod. Activiteiten die niet matchen met het beleid van de school, of anderszins niet passend zijn, kunnen worden verborgen. Wij horen het graag als jullie activiteiten missen zodat wij deze partijen kunnen proberen aan te sluiten. Wij bieden iedere school kosteloos twee keer per jaar content en activiteiten om uit te lichten die aansluiten op projecten en thema’s binnen de school.