Actievoorwaarden 2e kaartje gratis met Mijn Etos

I. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie (verder te noemen: “de Actie") van  Etos  B.V. (verder te noemen: "de Organisator"). Etos is een gedeponeerde merknaam.
2. Deze Actie heeft als doel om het Loyalty programma van Etos, namelijk het “Mijn Etos”-programma, te promoten. Deelnemers die zich voor het Mijn Etos-programma aanmelden en/of een transactie doen met hun Etos-app of Etos-kaart gedurende de actieperiode ontvangen een gratis tweede kaartje voor één van de geselecteerde ‘uitjes’ op kaartjes.nl.
3. De actieperiode loopt van 25 september t/m 22 oktober 2017.
4. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst, voorzien van een datum.
5. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

II. Deelname
6. Deelname aan de Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
7. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor personen van zestien jaar of ouder en met een geldige woon- of verblijfplaats in Nederland. Minderjarige deelnemers hebben toestemming van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers nodig voor deelname.
8. Deelnemer aan de Actie is een ieder die zich aanmeldt voor het Mijn Etos-programma en/of een transactie doet in een Etos-winkel en daarbij een volledig geregistreerde Etos-kaart of de Etos-kaart uit de Etos-app laat scannen gedurende de actieperiode.
9. Een volledig geregistreerde Etos-kaart betreft een bevestigde deelname voor het Mijn Etos-programma. Bij gebruik van de plastic Etos-kaart dient de deelnemer het kaartnummer te hebben gekoppeld aan het account door deze toe te voegen in het persoonlijk paspoort.
10. Deelnemer ontvangt één of twee dagen na aanmelding voor het Mijn Etos-programma een unieke kortingscode in de welkomstmail. Wanneer de Etos-app of Etos-kaart in een Etos-winkel is gescand ontvangt deelnemer maximaal 4 dagen na scanning een link met een unieke kortingscode in een nieuwsbrief.
11. Een unieke kortingscode kan eenmalig worden gebruikt voor een gratis tweede kaartje voor één van de deelnemende uitjes aan de Actie op kaartjes.nl, met een maximum van 4 kaartjes per bestelling (2 betaald en 2 gratis, waarbij de goedkoopste kaartjes gratis zijn). De unieke code kan worden gebruikt t/m vrijdag 22 december 2017. Het bezoek aan een van de deelnemende uitjes dient ook uiterlijk vrijdag 22 december 2017 plaats te vinden. De kortingen worden berekend op basis van de kassaprijzen van de betreffende uitjes. De kortingen gelden ook tijdens de herfstvakantie met uitzondering van Bleekemolens Race Planet, hier is de herfstvakantie uitgesloten.

Privacy en Slotbepalingen
12. Wanneer men deelneemt aan de Actie, verwerken Organisator en kaartjes.nl de door deelnemer opgegeven persoonsgegevens om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen en om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden. De gegevens  worden niet verkocht of aan derden verstrekt.
13. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator en kaartjes.nl.
14. Voor vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u contact opnemen met de Etos-klantenservice (075) 6594245 of het contactformulier invullen op etos.nl.
15. Wanneer je kaartjes boekt op kaartjes.nl zijn de algemene voorwaarden hierop van toepassing, zie https://www.kaartjes.nl/algemene-voorwaarden.
16. Voor vragen over het  boeken van het gratis tweede kaartje voor één van de deelnemende uitjes en de afhandeling van de boeking, kunt u contact opnemen met klantenservice@kaartjes.nl. Indien u een klacht heeft over de bestelling via kaartjes.nl kunt u ook contact opnemen met klantenservice@kaartjes.nl.

Aldus opgemaakt te Zaandam op 28 augustus 2017